Skriv in din sökning här

Lars Thorstensson

Lars Thorstensson


1. Hur länge har du bott i bygden? (var bodde du innan?)
Jag är född och uppväxt i Näshult.
Skolgång i Näshults kyrkskola 7 år forts. Trollebo skogsvård.
Vid 15 års ålder började jag på möbelutbildning på dåvarande Centrala Verkstadsskolan i Jönköping med 4 års utbildning, varav ett års praktik på Svenska Möbel AB i Bodafors.Tanken med detta var att läsa vidare till Slöjdlärare, detta var ytterligare 3 år i Linköping som jag avstod.
 
Därefter kom jag hem till mina föräldrar som drev
en mindre möbelfabrik i Näshult.Denna utvecklades med
olika etapputbyggnader, och som mest var vi 16 anställda.
Efter 10 år flyttade jag/vi till Nässjö i 3 år och därefter till Växjö i 32 år.
Här jobbade jag inom marknad på Södra Skogsägarnas Spånskivesektor, sedemera Swedspan AB
fram till 2004 då vi flyttade tillbaka till Näshult.
 
2. Vad är det bästa här?
Lugn skön miljö och natur, bra gemenskap.
 
3. Vad gör du på fritiden?
Sköter om vårt hus, har en liten "Sneckebo" som hobbyverksamhet där jag gör allehanda småalster samt litet av möbelreparationer och även nytillverkning.
Spelar golf i Vetlanda  GK, fiskar mm.
Resor förekommer emellanåt.
 
4. Är du aktiv i några föreningar?
Näshults Hembygdsförening (styrelse)
Näshults Pensionärsförening (styrelse) 
 
5. Hur ofta är du inne på Näshults hemsida?
ca: 1 gång / veckan
 
6. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
 Att vi skall få ha en levande landsbygd med dagligvarubutik,
postgång, dagis och givetvis helst egen skola för småklasserna.
Detta hjälper till att hålla bygden vid liv.
 
Inte minst viktigt är att de personer som sitter på fastigheter i Näshult och ej nyttjar dessa mer än 1-2 ggr/år och inte ens har tid att klippa sitt gräs, samt annat underhåll borde avyttra dessa till fastboende,
då det finns många som söker för att bo i Näshult då främst ungdomar.
 
7. Har du några idéer vad Sockenrådet kan arbeta med.
Eftersom det är en form av "paraplyorganisation" över de
föreningar som är medlemmar,bör ett nära samarbete med
resp.förening var av stor vikt, för att få fram samtligas olika
önskemål mm.
 
8. Tack Lasse,vem ska vi presentera nästa månad?