Skriv in din sökning här

Lars-Åke Sigfridsson

Lars-Åke Sigfridsson

 

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
Jag är född i Höghult och har bott i Göteborg, Stockholm och Vetlanda. Ulla och jag flyttade till Höghult 1994 och sedan dess har vi bott i socknen.


2. Varför valde du att flytta hit /bo här?
Vi hade övertagit föräldragården och det kändes naturligt att flytta ut när vår yngsta dotter hade gått ut skolan i Vetlanda.

3. Vad är det bästa med att bo här?
Naturen och närheten till skogen.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?
Jag har arbetat som lärare och rektor i Vetlanda.

5. Vad gör du på fritiden?
På sommaren är vi på Norra Öland och njuter av bad och det vackra landskapet. Själv tittar jag på fåglar då och då.


I Höghult är skogen ett stort intresse. Jag gillar också att läsa en god bok och att se en bra film. Att vara med familjen och barnbarnen är nummer ett på fritiden

6. Är du engagerad i några föreningar?
I våra vägsamfälligheter, fiskeföreningen, Rotary och Withalaskolans vänner

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Jag hoppas och tror att socknen ska fortsätta att vara en levande bygd för människor som bor i socknen och att det ska vara attraktivt att bosätta sig i socknens olika delar.
Jag tycker att Arne Danielsson under sin tid i Sockenrådet gjorde ovärderliga insatser för Näshult. Ungdomsbostäderna är exempel på saker som Arne drev med stor framgång. Intensivast av alla arbetade pensionärerna i sockenrådet för att bygga ungdomsbostäder. Detta visade på ett stort framtidstänkande.
Ett drivande och aktivt Sockenråd som arbeta för att utveckla socknen är av största betydels

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras? 
Kommunikationer är viktiga. Bra vägar från 125:an till de enskilda vägarna är jätteviktiga att prioritera. Bättre bussförbindelser med Vetlanda. Bredband åt alla.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?
Jag tycker den är bra och de som sköter den gör ett mycket bra jobb. Jag tror att några av oss kunde blir bättre på ge underlag till hemsidan

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?