Skriv in din sökning här

Karl Jungenfelt

Karl Jungenfelt

Hur länge har du bott i Näshult och var bodde du innan?

Monica och jag har varit åretruntboende på Lillängen vid Grytesjön i 14 år. 
Jag växte upp på landet i Östergötland. Efter studentexamen flyttade jag till Uppsala för studier och bodde där i 10 år. Jag bodde sedan 35 år i Storstockholmsområdet. Monica växte upp i Vetlanda och flyttade efter studentexamen till Stockholm där hon bodde tills vi flyttade hit. 
Vi har varit sambo i nära 40 år och formellt gifta i 10 år. Vi har inga barn.
 

Varför valde du att flytta hit/bo här?

Vi har längre anknytning till Näshult än de 14 år vi varit åretruntboende här. 
Monica har bott här varje sommar i mer än sextio år, först på torpet Sjökullen . Vi byggde 1978 sommarhuset Lillängen på en avstyckning från torpet. 
När jag blev ålderspensionär ville jag förverkliga pojkdrömmen "att en gång i livet få bo ensligt i skogen vid en sjö". Vårt sommarboende hade då efter nära 20 år förvandlats från karg skogsmark till öppen ängsmark med mycket blommor. Eftersom vi nu kände bygden väl genom vårt sommarboende och Monica dessutom hade sina syskon "två systrar åretruntboende i närheten och bror sommarboende på Sjökullen" fanns det ingen anledning att söka någon annan plats. Vi visste att vi inte kunde hitta en plats som skulle passa oss bättre. Vi har inte blivit besvikna.
 

Vad är det bästa med att bo här?

Det har väl framgått ovan att det var naturen med det ensliga läget vid en helt tyst sjö som lockade i första hand. I efterhand har vi funnit att flera saker gör boendet tilltalande. Jag är ålderspensionär med till en del nedsatt hälsa och dessutom utrustad med tummen mitt i handen. Det är därför värdefullt att få hjälp med olika praktiska och tunga göromål. Det gäller allt yrkesfolk från vad man normalt kallar hantverkare till andra "hjälpare" med snöplogning, dikesgrävning, trädfällning och annat. Tillgången på hjälpsamma och pålitliga personer med dessa yrken är ovanligt god här i omgivningen. Hemtjänsten för åldershandikappade vill vi gärna framhålla som exemplarisk efter erfarenhet från vård av nära anhörig.
 

Vad arbetar/har du arbetat med?

Mitt yrkesliv domineras helt av universitet. Jag började där vid 21 års ålder och lämnade som pensionär först vid 65. Jag har varit vid tre olika svenska universitet: Uppsala (grund- och lic-examen), Stockholm (doktorsgrad, docent), Handels-högskolan i Stockholm (professor). Min inriktning har varit nationalekonomi. Som nybliven pensionär fortsatte jag med ett halvtidsarbete som forskningschef på Handelsbankens Forskningsstiftelser i nära tio år. Då bodde jag här i Näshult och skötte arbetet via nätet och återkommande en- till tvådagarsbesök i Stockholm. 
Monica var sekreterare på Handelshögskolan och vi har arbetat med mina manuskript tillsammans under 40 år.

Vad gör du på fritiden?

All tid är fritid för en pensionär. Jag har fortsatt i mitt "gamla" yrke som forskare, nu med inriktning på historia. Det har blivit en liten bok om "Näshult under medeltiden" och mer om tiden därefter skall komma, hoppas jag. Monica är som vanligt inblandad i detta. 
Vi lyssnar gärna på musik: i Virserum (Musikdagarna vid midsommar), i Åseda Folkets Hus (Metropolitanoperans föreställningar), i Växjö (Konserthuset och Palladium) och några gånger i Bygdegården med visning av operavideo (i regi av några Näshultsentusiaster). 
Jag läser mycket, mest med inriktning på historia.
 

Är du engagerad i några föreningar?

Vi är passiva medlemmar i Idrottsföreningen och Hembygdsföreningen.
Monica är sekreterare i styrelsen för Växjö Konsertförening. 
 

Hur vill du att framtiden skall se ut i Näshult?

Vi hoppas att kyrkan snabbt blir reparerad. Den är ju en klenod som förtjänar en bättre förvaltare än de nuvarande huvudmännen.
Vi har stor förståelse för föräldrar som gärna ser att de yngsta skolbarnen får en skola i Näshult. Jag skolpendlade själv från 11 års ålder på ett avstånd av 20 km. med allmänna kommunikationer, viket förlängde min skoldag med nästan två timmar. I efterhand minns jag bara att jag fick många nya vänner från andra miljöer än min egen. Det behöver inte ha varit negativt.
 

Har du några förslag hur socknen kan förbättras?

För oss som bor ute i socknens periferi är mobilt bredband enda möjligheten till snabb kommunikation via Internet. 3G-näten fungerar olika bra. Jag har "3" som leverantör. Deras service har starkt försämrats efter introduktionen för några år sedan. Egentligen är väl frågan om 3G är tillräckligt. Jag hoppas därför att 4G skall komma snabbt.
 

Vad tycker du om Näshults hemsida?

Hemsidan är säkert bra. Jag har inte några förslag till förbättring.