Skriv in din sökning här

Karin Löfgren

Karin Löfgren

 

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
Jag kom till Hultanäs 2011 då vi av en slump hittade huset vi nu bor i på Hemnet. Jag

har under hela mitt tidigare liv bott i förorter till Stockholm.

2. Varför valde du att flytta hit/bo här?

Vi tyckte om huset och har haft det som ett fritidsboende, men kommer nu att flytta

hit permanent. Efter att så länge ha bott i en storstad känns det bra att flytta till en

lugnare miljö.

3. Vad är det bästa med att bo här?

Lugnet och miljön är det bästa. Det är inte så långt till all service man behöver och

dessutom har vi trevliga grannar.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?

Jag är numera pensionär på heltid. I grunden så är jag utbildad förskolelärare. Jag

har sedan varit anställd inom polisen i 37 år, de sista 5 åren som timanställd så att

jag själv kunde bestämma när jag ville arbeta. Jag har även drivit flera

countryfestivaler tillsammans med min man.

5. Vad gör du på fritiden?

Mycket av min tid går åt till att pyssla i trädgården och de renoveringar som är kvar

att göra på huset. Umgås också gärna grannar och andra vänner som kommer på

besök, hälsar gärna på hos mina barn och barnbarn. Jag tycker också om att resa

och gå på teater eller konserter.

6. Är du engagerad i några föreningar?
Är idag ledamot i styrelsen för Hultanäs Sport- och Fritidsklubb.

Jag är även ledamot i Näshults Sockenråd. Nyinvald i år.

Sitter som revisorssuppleant i Föreningen Smalspåret.

Jag är även engagerad och sitter i styrelsen för Kamratföreningen inom polisen.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?

Jag hoppas att vi kan ha ett större samarbete inom socknen med olika evenemang,

för jag tror att det skulle kunna gynna hela bygden.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?

Inte idag då jag vet för lite om vad som redan görs inom socknen. Hoppas på att få

lära mig mer genom mitt deltagande i Sockenrådet.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?

Jag tycker att hemsidan ser bra ut. Innehållet gällande Hultanäs kommer vi inom kort

att uppdatera.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?