Skriv in din sökning här

 Jan-Evert Nilsson

Jan-Evert Nilsson

1. Hur länge har du bott i bygden? (Var bodde du innan?)
Jag kom till Näshult 1 maj 1954 och började som jordbrukare på Näshults gård med flera gårdar. Mina tonår tillbringade jag på min föräldragård vid Kalmar sund, ett par mil norr om Kalmar.

2. Varför valde du att flytta/bo här?
Jag var 21 år när jag kom till Näshult, det var en slump att det blev Näshult. Jag sökte en gård och det blev här.

3. Vad är det bästa här?
Det är en vacker bygd och har känts trivsamt, goda grannar som man kunnat samarbeta med.

4. Vad gör du på fritiden?
Jag är bland annat dagskötare till hunden Beck.

5. Är du aktiv i några föreningar?
Jag har varit aktiv i styrelsen för Hembygdsföreningen, Sockenrådet, Bo ung och Pensionärsföreningen.

6. Hur ofta är du inne på Näshults hemsida?
Själv har jag ingen egen dator ännu, men har bredband installerat i huset. Framtiden får utvisa när det är dags.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Att flera hus blir bebodda.

8. Har du några idéer vad Sockenrådet kan arbeta med?
Att Sockenrådet är ett stöd åt föreningslivet i Näshult och att stimulera servicen i bygden så att denna finnes kvar.

Tack Jasse, vem ska vi presentera nästa månad?