Skriv in din sökning här

Ingrid Vester

Ingrid Vester

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
I år är det 60 år sedan jag flyttade till Näshult. När jag kom hit 1961 fanns det 2 livsmedelsbutiker och 2 möbelfabriker i Näshult. HD buss som körde linjen Vetlanda -Grönskåra. Här fanns flera lantbruk med mjölkproduktion, taxirörelse och skola med klasserna 1-6.

2. Varför valde du att flytta hit/bo här?
Att jag hamnade här berodde på att Evert och jag gifte oss och han bodde här.

3. Vad är det bästa med att bo här?

Det bästa med att bo här är den fina gemenskapen människor emellan och jag vill helst bo på landet.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?
I många år arbetade jag som vårdbiträde eller kokerska på ålderdomshem. De sista 18 åren var jag kokerska på förskolan i Åseda

5. Vad gör du på fritiden?
Studiecirklar, gymnastik och dans är trevlig fritidssysselsättning. En och annan tröja har jag stickat också.

6. Är du engagerad i några föreningar?
I Näshult finns många föreningar och jag har varit aktiv i Röda Korset och Centerkvinnornas styrelse.  
Nu är jag med i SPF som betyder mycket för oss daglediga.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Jag önskar att ungdomarna väljer att bosätta sig här och engagerar sig i bygdens verksamhet.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?
Det skulle vara bra om någon industri kunde etablera sig här och ge arbete. En livsmedelsaffär skulle vara bra.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?

Näshults hemsida är jättebra!

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?