Skriv in din sökning här

Harry Johansson

Harry Johansson

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
Jag har bott i socknen hela mitt liv.

2. Varför valde du att flytta hit /bo här?
(Se fråga 1)

3. Vad är det bästa med att bo här?
Friheten, skogen och naturen.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?
Jag har varit lantbrukare.

5. Vad gör du på fritiden?
Nu lever jag pensionärsliv. tidigare har jag jagat och fiskat mycket.

6. Är du engagerad i några föreningar? 
Är med i en del föreningar, men inte aktiv.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Behålla den service vi har, gärna fler som vågar satsa på företag. att vi får behålla den öppna naturen med betande djur.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras? 
Bearbeta kommun och vägförvaltningen så vi får bättre vägar.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?
Hemsidan är bra.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?