Skriv in din sökning här

Filip Malmerot

Filip Malmerot

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
Jag införskaffade denna fastighet under försommaren 2020 och tillträdde 6 juli 2020. Jag flyttade hit permanent den 10 januari 2021 och folkbokförde mig i Näshult 1 november 2021.

Jag är född i Luleå 1963 och via Stockholm och Uddevalla kom jag med min familj till Kalmar 1974. Jag betraktar Kalmar som min uppväxtstad. Jag lämnade Kalmar under senare delen av 80-talet för studier på Chalmers i Göteborg. Efter examen har jag bott merparten av mitt vuxna liv i Göteborg och Stockholm. Jag återvände permanent till Kalmar under 2016 där jag sedan 1995 har ägt mitt föräldrahem. Jag har nyligen sålt mitt föräldrahem så fokus kan nul äggas på fastigheten i Näshult

2. Varför valde du att flytta hit/bo här?

På grund av mitt intresse för draghundar började jag vid årsskiftet 2019/2020 leta efter ett nytt boende på småländska höglandet som skulle uppfylla vissa kriterier samt inneha potentialen att kunna utveckla efter eget huvud för mitt fritidsintresse. När jag hittade denna fastighet på Hemnet och åkte på visningen kände jag att just denna fastighet och dess omgivande miljö besitter alla de kriterier som jag eftersökte. Jag såg redan under visningen en vision framför mig vad jag skulle kunna göra med denna fastighet för att anpassa den till den livsstilen jag har valt att leva. Jag beslutade mig mer eller mindre när jag åkte hem till Kalmar från visningen att denna fastighet ska jag köpa och den vision jag såg framför mig ska jag realisera. På den vägen är det!

3. Vad är det bästa med att bo här?

Jag har tidigare i mitt liv bott och jobbat på ganska många olika platser i såväl Sverige som internationellt. Med mina erfarenheter har jag insett att det finns för- och nackdelar oavsett var man bor. Det som tidigare styrt var jag bor har varit relaterat till mitt jobb. Nu har jag valt att ändra på detta så att det är mitt intresse för draghundar som styr var jag valt att bo och utifrån det göra det bästa av situationen.

Jag tycker Näshult och dess omgivande miljö bestående av natur och sjöar är fantastiskt vacker. Jag har alltid tyckt om att bo på landet och jag trivs väldigt bra både på den platsen jag valt att bo som ligger lite utanför Näshult samhälle och de människor som jag hittills har fått glädjen att träffa. Jag upplever Näshultsborna som vänligt inställda till nyinflyttade i socken och mitt val att flytta hit är inget jag ångrar.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?

Jag är i botten civilingenjör med examen från Chalmers och ser mig själv som stålbyggare med särskild inriktning på infrastruktur och en viss typ av broar.

Jag är sedan flera år tillbaka egen företagare. Mitt företag är uppbyggt på sex stycken olika verksamhetsområden. Kortfattat kan nämnas att mina verksamhetsområden är besiktningsman, kontrollansvarig, revisor avseende certifiering av stålbyggnadsföretag, bygger processtyrda ledningssystem till företag och lanserar broar dvs ett speciellt montagekoncept att bygga broar i besvärlig miljö. Utöver dessa fem stycken verksamhetsområden hjälper jag även ett växande företag i Skillingaryd med att kvalitetshöja deras verksamhet.

Jag har påbörjat och är snart i mål med att avveckla fem stycken verksamhetsområden och ska enbart framledes vara engagerad i det växande företaget i Skillingaryd. Det innebär att jag bara kommer ha ca 2 resdagar per vecka och kan ägna resterande tid åt draghundsverksamheten. Detta har varit mitt mål sedan jag flyttade till Näshult.

5. Vad gör du på fritiden?

När jag får frågan vilka intressen jag har brukar jag svara motion, utförsåkning (skidor), draghundar, arkitektur, interiör och konst.

Min fritid ägnas just nu åt att bli färdig med fastigheten som, utöver hundanläggningen, kommer innefatta ett nytt bostadshus och garage/förråd. Detta räknar jag med att påbörja under våren och färdig i slutet av året.

Merparten av fritiden kommer nu när delar av företagsverksamheten är omstrukturerad och hundanläggningen till stor del är färdig med att ägnas åt att träna hundar inför första långloppet som jag planerat in i mars 2023.

6. Är du engagerad i några föreningar?
Jag är i dagsläget inte engagerad i någon föreningsverksamhet förutom passiv medlem i svenska Polarhundsklubben. Jag är dock intresserad av att i någon form engagera mig i föreningsverksamhet men först 2023. Dessförinnan kommer jag lägga all min tid på att bygga hus och träna hundar.

Jag har även en idé om att starta en egen föreningsverksamhet som innefattar hundar och motion. Gäller både hundar och hundägare. Hur denna idé framskrider får dock framtiden utvisa. Just nu är det som sagt bara en ”brainstorming” som håller på att ta form.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?

Detta är en fråga som är svår att besvara med några enstaka meningar. Jag är nyinflyttad i Näshult och vet inte riktigt hur allt fungerar idag.

Jag är en stark förespråkare för en levande lansbyggd och förutsättningen för det är ett bra företagsklimat, möjligheter till bra boende, möjlighet till aktiv fritid, fungerande kommunikation och infrastruktur. Jag anser att i Näshult finns merparten av dessa möjligheter och jag tycker det skulle vara fantastiskt roligt om yngre generationer flyttar eller återvänder till Näshult. Det skulle bidra till att utöka företagsverksamheten och därmed utveckla den levande landsbygden.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?

Jag är för ny i Näshult för att kunna uttala mig om detta. Jag vet inte hur kommunikationen med lokala och regionala politiker förs eller om det finns någon typ av handlingsplan för Näshult där visioner, policys, strategier och mål finns framtagna. Därför får jag passa på denna fråga!

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?

Jag tycker den är bra uppbyggd och det är enkelt att hitta information. Vidare tycker jag den ger ett representativt helhetsintryck av Näshult. Jag kan dock tycka den ska vara mera säljande dvs att lyfta fram Näshults alla positiva sidor. Småländska höglandet är en fantastisk miljö som många fler personer borde bli upplysta om och ta del av.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?