Skriv in din sökning här

Evald Hammarström

Evald Hammarström

1. Hur länge har du bott i bygden? (Var bodde du innan?)
Jag är född i Hultanäs och jag bor i mitt föräldrahem. Jag har även bott på många platser i Sverige eftersom jag har varit yrkesmilitär. Mellan 1968-1991 bodde jag i Växjö och Rottne.

2. Varför valde du att flytta/bo här?
Jag har mina rötter här och har alltid trivts bra. Hultanäs har alltid varit hemma för mig.

3. Vad är det bästa här?
Att jag och min fru kan leva, bo, och försörja oss här samt att mitt största intresse finns i min närhet.

4. Vad gör du på fritiden?
Samlar på frimärken och är väldigt aktiv på Smalspårsjärnvägen, mycket av min fritid går åt till det.

5. Är du aktiv i några föreningar?
Ja, bl a är jag ordförande i Hultanäs Sport och Fritidsklubb, ledamot i Sockenrådet. Är också medlem i olika föreningar bl a järnvägsklubbar och filateliföreningar.

6. Hur ofta är du inne på Näshults hemsida?
Inte ofta eftersom jag inte behärskar datorn men jag har sett hemsidan med hjälp av min hustru.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Att det ej ska bli ett stort sommarstugeområde. Det bästa vore om ungdomarna flyttar hit!

8. Har du några idéer vad Sockenrådet kan arbeta med?
Ska verka för en levande landsbygd, kan ta tillvara på och utnyttja socknens resurser och att få mer permanentboende. Ett gott försök är också att ta bort den så kallade gränsen mellan Hultanäs och Näshult och att socknen blir ett.

Tack Evald. Och vem väljer du till månadens presentation i november?