Skriv in din sökning här

Christer Johansson

Christer Johansson

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?

Jag är född här.

2. Varför valde du att flytta hit /bo här?

Vi tog över gården från mina föräldrar, då var det naturligt att bosättas sig här.

3. Vad är det bästa med att bo här?

Man har inga sysselsättningsproblem på fritiden, det vore en stor omställning att flytta till stan.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?

Jag jobbar som säljtekniker på Sapa i Vetlanda.

5. Vad gör du på fritiden?

Jag lägger mycket tid på att sköta skogen och jag har också några kor för att inte betesmarken skall växa igen.

Vi tycker också om att resa, när man bor på landet behöver man se lite andra miljöer ibland.

6. Är du engagerad i några föreningar?

Nej

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?

Jag hoppas att fler ungdomar ser möjligheten att bo kvar eller väljer att flytta tillbaka. Jag hoppas också att husen i byarna blir permanentboende och inte fritidshus.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?

Tätare bussturer, jag tycker synd om skolbarnen som aldrig kan utnyttja en sovmorgon, det blir långa dagar och dessutom läxor som ska göras på kvällen.

Jag tycker att det är bra att det finns människor som engagerar sig i socknen.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?

Jag tycker den är bra och har inte funderat så mycket på vad som kan förändras.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?