Skriv in din sökning här

Carita Hammarström, Hultanäs

Carita Hammarström, Hultanäs

 

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
Jag har bott här i 13 år. Jag är född i Stockholm, Jakobs församling och bodde på Regeringsgatan under mina första levnadsår. Min skolgång var i Tumba och åren innan jag flyttade hit bodde jag i Kårsta norr om Stockholm.


2. Varför valde du att flytta hit /bo här?
Järnvägen i Stockholm Roslagsbanan och Smalspåret förde Evald och mig samman och på den "järnvägen" är det!

3. Vad är det bästa med att bo här?
Det är för att Evald bor här och jag trivs på landsbygden.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?
Jag har arbetat på Skansen där jag var arbetsledare för städavdelningen, är också utbildad som tågbefälhavare och lokförare på Roslagsbanan. Här i Småland Hultanäs har vi ett företag som vi driver tillsammans Sågverk o hyvleri och pallkragstillverkning.

5. Vad gör du på fritiden?
Det mesta av fritiden går till Smalspåret.

6. Är du engagerad i några föreningar?
Ja det är jag Föreningen Smalspåret, Föreningen Hultanäs sport o fritidsklubb och I Sveriges Småsågares Riksorganisation. Är dessutom styrelseledamot i Smalspåret i Hultsfred AB.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Det ska vara en levande landsbygd så långt det går.


8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?
Att man fortsätter och arbetar för socknens bästa och för verksamheten framåt.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?
Den bra o viktigt men lite svårt att orientera sig i.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?