Skriv in din sökning här

Alvhild

Alvhild "Kicki" Lindholm

1. Hur länge har du bott i Näshults socken, var bodde du innan?
Jag har bott permanent i Näshult sedan 1990 och varit sommarboende här sedan jag var barn. Jag är född i Örebro, har växt upp i Västerås och sedan bott på några olika platser i Svealand.

2. Varför valde du att flytta hit /bo här?
Jag har alltid trivts i Näshult och känt det som min fasta plats i livet. Den känslan förstärktes av att min man Hans också trivdes och att vi och våra barn tillbringade en stor del av vår fritid här. 1972 övertog vi huset och det gjorde än mer att vi kände Näshult som hemma och det blev självklart att vi skulle bo här som pensionärer.

3. Vad är det bästa med att bo här?
Det bästa är att Näshult är en riktig by med allt vad det innebär med människor och goda levnadsförhållanden. Och att naturen finns direkt utanför dörren.

4. Vad arbetar/har du arbetat med?
Jag har arbetat på skattekontor.

5. Vad gör du på fritiden?
All min tid är fritid numera och det är märkligt att så mycket tid går åt till att bara leva. Guldkant på tillvaron får jag genom naturen, böcker och musik. Jag försöker också att vårda min ekbevuxna kulle så mycket jag bara orkar ? och lite till.

6. Är du engagerad i några föreningar?
Nej.

7. Hur vill du att framtiden ska se ut i Näshults socken?
Att både unga och gamla skall ha en god miljö för boende och arbete, så att människor kan leva och få sin utkomst här. Och att unga skall engagera sig i samhällslivet, för det är de unga som är framtiden.

8. Har du några förslag på hur socknen kan förbättras?
Tyvärr är jag fel person för att komma med fiffiga idéer. Som väl är finns det i Näshult många engagerade och duktiga människor som förverkligar egna och andras goda idéer.

9. Vad tycker du om Näshults hemsida? Är det något du saknar på hemsidan?
Den är bra och överskådlig och med många vackra foton. Svårt att säga något som saknas, den viktigaste informationen finns redan.

10. Vem tycker du ska presenteras nästa gång?