Skriv in din sökning här

Nye-Näshult-Stenberga Rödakorskrets

Näshults Rödakorskrets

Röda Korset i Näshult har omkring 65 medlemmar och hoppas på att bli många, många fler. Vill du bli medlem kontakta ordförande, Marie Schön me@marieschon.se

Vi i styrelsen är: 
Marie Schön             Fåglakulla (ordförande)    073-0471549   info@marieschon.se
Mats Löfgren            Beskvarn (kassör)           070-9844338
Elisabeth Karlsson     Idanäs (sekreterare)        073-8087598
Ulf Andersson           Nye                              070-3529889
Ingegerd Silvermyr    Götestorp                      81006
Kerstin Åstrand         Häradsskögle                 076-7712206
Margot Söderström    Näshult                         070-5878572
Ulrika Sazesh            Farstorp                        070-3831297
Helena Stålhammar    Stenberga                     83040
Anna Danielsson        Näshult                         073-8545690
Emelie Koch              Udden                          076-1358925


Kretsen arbetar, lokalt bland annat, med att arrangera utbildning i första hjälpen och förebyggande av barnolycksfall.

En annan uppgift är att informera om Röda Korsets arbete lokalt, regionalt, internationellt och på olika sätt samla in medel för de olika delarna i arbetet.

Näshultskretsen ingår i Röda Korsets samarbetsråd i Vetlanda kommun, som bland annat driver "Kupan"(seconhand-butik, mötesplats och café). 
Vill du hjälpa till i kupan eller skänka kläder eller föremål? Kontaktperson RK-krets för kupan är Anna-Greta Sköld 0383-81070.
 

Hjärtstartare

Nye-Näshult-StenbergaRödakorskrets har äskat medel från Svenska Rödakorsets verksamhetsutvecklingsfond för inköp av en hjärtstartare för placering i Näshults socken. Kretsen har under processen fört samtal med hembygdsföreningen och sockenrådet om ett samarbete för att om möjligt utöka bidraget så att två hjärtstartare skulle kunna inköpas en till Näshult och en till Hultanäs, då båda orterna har en alltför lång sträcka till de nu befintliga hjärtstartarna i Farstorp, Stenberga och Åseda. Hembygdsföreningen har erbjudit sig att stå för kostnaden av en andra hjärtstartare, men detta visade sig inte behövas då Hultanäs redan har ordnat saken på annat sätt. Vi hoppas att hembygdsföreningens generösa erbjudande kan omvandlas t ex till upplåtande av lokal för förstahjälpenutbildning.

Svenska Rödakorset beviljade kretsen medel för en hjärtstartare som nu är inköpt med tillhörande skåp. Denna hjärtstartare kommer att placeras på ytterväggen, vid affärens varuintag så snart en ansvarig och utbildad grupp satts samman (3-5 personer). Denna grupp håller hjärtstartaren uppdaterad och tar också ansvar för att regelbundna utbildningar i förstahjälpen/hjärtlungräddning, genom Rödakorset, genomförs i bygden. Pensionärsföreningen, småbarnsföräldrar och idrottsföreningen är i första hand målgrupper, men alla som är intresserade kommer att erbjudas möjlighet till utbildning.

Nye-Näshult-Stenberga Rödakorskrets vädjar nu till sockenbor som kan tänka sig att som RK-medlem engagera sig i den lilla grupp som har huvudansvaret för att hjärtstartaren regelbundet uppdateras (byte av batteri) och att bygdens invånare blir duktiga på att rädda liv. Rödakorsets första princip: Humanitet, innebär att -rädda liv och minska lidande, något vi alla säkert kan ställa upp på.

Mer information om allt detta kommer regelbundet att uppdateras på våra hemsidor.

Styrelsen för Nye-Näshult-Stenberga Rödakorskrets


Insamlade medel går till exempel till katastrofhjälp, krigets offer och världens barn.För mer information kontakta Marie Schön.

Läs om Röda Korset på hemsidan www.redcross.se 

Regionalkontoret kontaktas på gota@redcross.se