Skriv in din sökning här

Nye-Näshult-Stenberga Rödakorskrets

Nye-Näshult-Stenberga arbetsgrupp inom Röda Korset

Svenska Röda Korset genomgår nu en stor förändringsprocess då alla närmare 1000 lokalföreningar i landet s.k. kretsar ska slås samman till 290 kommunkretsar. Kommunkretsen ska bestå av arbetsgrupper i de forna kretsarna inom kommungränsen. Nye-Näshult-Stenbergakretsen blev en arbetsgrupp inom Vetlandakretsen i samband med årsstämman 2018.

Röda Korset i Näshult har omkring 65 stödjande medlemmar och hoppas på att bli många, många fler. Vill man dessutom bli aktiv som volontär på ett eller annat sätt är det bara att kontakta någon av de ansvariga i arbetsgruppen.

Några av de aktiva i arbetsgruppen är:

Marie Schön Fåglakulla 073-0471549 info@marieschon.se

Mats Löfgren Beskvarn 070-9844338

Elisabeth Karlsson Idanäs 073-8087598

Ingegerd Silvermyr Götestorp 81006

Arbetsgruppen arbetar lokalt bland annat med att arrangera utbildning i förstahjälpen och hjärt-lungräddning.

En annan uppgift är att informera om Röda Korsets arbete lokalt, regionalt och internationellt och på olika sätt samla in medel för de olika delarna i arbetet. Därför finns vi t ex alltid på plats i ett stånd vid Vintermarknaden.

Några volontärer från Näshultsgruppen arbetar också med stöd till aktiviteter på Näverbyn och några bildar ett par arbetslag som regelbundet arbetar i "Kupan"(secondhand-butik, mötesplats och café) i Vetlanda.

Vill du också hjälpa till i Kupan eller skänka kläder, föremål, möbler etc? Kontaktpersoner i arbetslaget är t ex.

Gun Isaksson

Gun Brickwall Karlsson

Ingegerd Silvermyr

Läs mer om Röda Korset på hemsidan www.redcross.se