Skriv in din sökning här

Verksamhetsberättelse för SPF-Seniorerna Näshult 2015

Även verksamhetsåret 2015 har varit ett innehållsrikt år för vår förening med sina 62 medlemmar.
Det är första året som vi, tillsammans med många andra SPF-föreningar, har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket vid åreta slut gav oss 2 200 kr till kassan. Vi får 150 kr för varje möte med kulturinslag och 100 kr vid studiecirklar. 
Vi har haft våra månatliga möten, med uppehåll under sommarmånaderna, då vi i juni hade 5-kamp, i juli boule mm och i augusti var det fisketävling.
I 5-kampen deltog vårt Näshults-lag med Arne och Lolo Danielsson, Lena Häggqvist, Lennart och Kerstin Åstrand, som tog hem segern vid finalen som gick i Nye. 
I boule-spelen i juli vann Inger Johanssons lag, innan vi spelade minigolf och grillade. 
I fisketävlingem i Höghultsström fick Lars Thorstensson flest fiskar och Maj-Britt Karlsson den största. Där hade vi också en tipspromenad som vanns av Rune Klang.

Påsk- och julbord har serverats. Grötfest har också anordnats.
Vi har också fått njuta av god soppa vi sex tillfällen (feb, mars, maj, sep, okt och nov).
Den har då serverats med efterföljande bingo.

En vårresa med påskliljor till Fagerås har skett. Sommarens resa skedde under Lars Thorstenssons fina regi till Blekinge och var uppskattad. Den ägde rum 1 juni. Och vi besökte Mörrums Sportfiskecentrum, Vägga rökeri och en linbutik med digert sortiment.

Vi har under året haft en bokcirkel, som fortgår. Sent i höstas påbörjades en yogakurs, som också pågår.

Vid Näshults vintermarknad hade vi ett chokladhjul, vilket var ett trevligt och lite annorlunda inslag i marknadsbilden, dessutom gav det lite plus i kassan.

Kassabehållningen för 2015 inklusive kassa och bank är 55.359 kr.

Vi som arbetat i styrelsen, tackar för ett bra år.

Inger Johansson
Ulla Johansson 
Göran Johansson
Lars Thorstensson
Gunilla Klein
Lennart Åstrand
Kerstin Åstrand