Skriv in din sökning här

Trettondedag jul

Datum: 06 jan 11:00

Guds härlighet i Kristus

Ekumenisk gudstjänst i Stenberga missionshus med julens älskade sånger.

Välkomna kl 11.00.