Skriv in din sökning här

Smålands Trädgård i Bygdegården

Datum: 19 mar 19:00

Varmt välkommen till Bygdegården i Näshult den 19 mars kl. 19.00! 
 
Styrelsen för Smålands Trädgård, ekonomisk förening, hoppas att åtminstone 2 – 3 företrädare för din förening har möjlighet att komma till Bygdegården i Näshult den 19 mars för att diskutera vår verksamhet och vad vi bör göra tillsammans.  
 
Smålands Trädgård är ett begrepp som en gång i tiden avsåg Skirö, Nye och Stenberga. Vår förening har med stöd av Skirö sockens Bygdeförening tagit namnet och inkluderat Näshult i vårt verksamhetsområde. 
 
En viktig förutsättning för att en ekonomisk förening som Smålands Trädgård ska ha ett värde framöver är att organisationen och verksamheten utvecklas med utgångspunkt från vad Du och andra i området tänker och tycker. Ska en organisation vara stark och en verksamhet vara uthållig måste den utvecklas underifrån. Innan vi tar nästa steg hoppas vi få den kraft som behövs från Dig och Dina kamrater.  
 
Den ekonomiska föreningen Smålands Trädgård startades för ett år sedan – efter förberedelser under några år - och är under uppbyggnad.  
 
Vi vill  
 
 stödja den ekonomiska utvecklingen i Skirö, Nye, Näshult och Stenberga,  främja samarbetet mellan föreningar, organisationer och företag inom hela området,  sätta vårt område Smålands Trädgård på ”kartan” och  vara en samtalspartner till representanter i vårt område som utses av Vetlanda kommun, exempelvis till kommundelsrådet med Erik Hjärtfors som ordförande. 
  
Mot den bakgrunden kommer vi förhoppningsvis få svar på följande frågor den 19 mars: 
 
1. Vad är Smålands Trädgård?   Olof Karlander

2. Turistvägen    Patrick Lejon

3. Vad är projektet ”Porten till Smålands Trädgård”?  Kjell Sandahl

4. Hur utvecklar vi samarbetet mellan föreningarna i  Ola Rosander området? Kultur, kyrkan, idrotten, affärssamarbete  och mycket annat.

5. Hur utvecklar vi och nyttjar hemsidan tillsammans Gunilla Nordberg Studera smalandstradgard.se

6. Vad vill Kommundelsrådet och vad vill vi att   Erik Hjärtfors Kommundelsrådet ska göra?

7. Vem kan bli medlem i Smålands Trädgård?   Joakim Henriksson Vad ska vi ha för medlems-/serviceavgift? 
 
Sara & Mats bjuder på förtäring, ett annat bra skäl för att komma till vårt möte. 
 
 Varmt välkommen! 
 
På uppdrag av styrelsen för Smålands Trädgård 
  
Olof Karlander  Ola Rosander Ordförande   Sekreterare