Annandag Påsk i Nye Missionshus

Datum: 17 apr 11:00

Ekumenisk Annandagpåskmässa.

Vandringsmässa som börjar i missionshuset och slutar i kyrkan. Ceciliakören medverkar.

Efteråt soppa i församlingsgården.

Välkomna!