Näshults sockens befolkning 2016

Befolkningen minskade något år 2016 och det bodde 332 personer i socknen. 170 st var män och 162 var kvinnor.

Spännande är det att se att trots minskningen så är 68 st ungdomar mellan 0 - 18 år.

I åldern 19 - 64 år var det 175 st och äldre än 65 år var 89 st.